Rådgivning

Selskabet for Kirkelig Kunst har til formål at rådgive menighedsrådene i de danske kirker om indkøb af inventar. Vi tilbyder gratis konsulentbesøg i hele landet (dog skal rejseudgifter betales). Et konsulentbesøg indebærer et besøg i kirken af Selskabets kunstneriske rådgiver, Lisbeth Gasparski, brodøse Lizzi Damgaard og Selskabets daglige leder Banja Rathnov. Også andre faglige medlemmer af Selskabet kan deltage, hvis det skønnes hensigtsmæssigt. Kirkens forhold bliver diskuteret sammen med menighedsrådet og andre relevante deltagere. Alle aktuelle spørgsmål vedrørende kirkeinventaret kan drøftes, og efter besøget sender vi en rapport med opridsning af de diskuterede emner, forslag til nye tiltag og eventuelt forslag til kunstnere, der skønnes interessante at henvende sig til i forbindelse med nytegning af genstande, farvesætning osv.

Nedenfor ses et eksempel på et forløb med konsulentbesøg og efterfølgende tiltag. Afslutningsvis kan man se en liste over, hvad Selskabet blandt andet rådgiver om.

Rungsted Kirke

I Rungsted Kirke skulle man igang med en større renovering af koret. Man bad om et konsulentbesøg for at få en vurdering af det eksisterende antependium og få os til at se på hele alterpartiet med friske øjne og komme med vores kommentarer.

IMG_6497webMenighedsrådet besluttede at udskifte antependiet og i rapporten efter mødet havde vi foreslået tre kunstnere til at tegne et nyt antependium. Valget faldt på tekstilkunstner Martin Nannestad Jørgensen, som selv stod for at væve det nye antepedium.3webx

Det blev besluttet at løfte knæfaldet op på ben for at lette det samlede indtryk, og Martin Nannestad valgte nyt stof til det. Foruden at passe til alterbilledet er antependiet udført med tanke på, at det skal danne baggrund for den gamle alterskrankes smedejernsfiligran.10_38_26web

———–

Rådgivning fra Selskabet for Kirkelig Kunst kan omfatte:

Tekstiler

Til alteret

 • Alterbøger – omslag, logo, bogbinding og layout
 • Alterkalke
 • Alterstager
 • [Altersølv->]
 • Altervaser
 • [Dåbsfade og -kander->dåbssølv]
 • Jordpåkastelsessæt
 • Gulvstager
 • Særkalke
 • Vinkander

Inventar mm

 • Belysning
 • Døbefonde
 • Farvesætning
 • Katafalk
 • Kirkebænke
 • [Kirkebøsse->]
 • Kirkestole
 • Krucifiks
 • [Præstetavler->skiltning]
 • [Salmenummertal->]
 • Søndagsbetegnelser
 • Kirkegårdslåger