Arkiv: 2009

Årsmøde 2009

Årsmødet i selskabet fandt sted i strålende sol den 29. april.

Ved årsmødet blev der taget afsked med Selskabets formand, biskop Holger Jepsen og og medlem af forretningsudvalget, arkitekt Karsten Rønnow, der begge fortsætter som medlemmer af selskabet. Se den nye bestyrelses sammensætning her.

På billedet ses bagerst fra venstre: Peter Villadsen, Karsten Rønnov, Charlotte Paludan, Kirsten Luunbjerg, Rasmus Paaske Larsen, Martin Nannestad.
Miderste række fra venstre: Lisbeth Gasparski, Steffen Brunés, Sissel F. Plathe, Gunilla Rønnow, Dorthe Hjorth, Camilla Nybye, Lizzi Damgaard, Mogens Møller og Holger Jepsen.
Foreste række fra venstre: Anne Nielsen, Berthe Forchhammer, Margrethe Wind, Anette Harboe Flensburg og Else Marie Bukdahl.

Selskabets medlemmer var inviteret til at se skitseprojekterne og arkitekt Morten Lund holdt et interessant foredrag med titlen “Kødets”.

Liturgisk cirkel

Selskabets kunstneriske leder, grafiker Lisbeth Gasparski, har gentegnet den liturgiske cirkel.

Det er nu muligt at downloade og printe den ud [her fra hjemmesiden->liturgisk-cirkel].