Kirkens hvide tekstiler

14. marts til 25. april, 2010, viste Selskabet for Kirkelig Kunst udstillingen “KIRKENS HVIDE TEKSTILER” på Køng Museum ved Vordingborg.

Særudstillingen omfattede eksempler på Selskabets alterdugsborter, dåbsservietter og kalklæder foruden vores alba-model og flere dåbskjoler. Tre kunstnere, Vivian Rose, Mette Langebæk og Anne Fabricius Møller, havde til lejligheden tegnet skitser til nye alterdugsborter. Tegninger og prøvesyninger af disse blev vist på udstillingen. Lørdag den 27. marts, 2010, demonstrerede brodøse Lizzi Damgaard, daglig leder af Selskabet for Kirkelig Kunst, guldbroderi.

Køng Museum

I slutningen af 1700-tallet grundlagde handelsfyrsten Niels Ryberg et af Danmarks tidligste fabriksanlæg til fremstilling af hørtekstiler. I dag er flere bygninger fra perioden bevaret bl.a. den oprindelige administrationsbygning, Gl.Øbjerggaard, som efter en gennemgribende restaurering åbnede som Køng Museum i 1999.

Den permanente udstilling omhandler stedets historie og viser eksempler på de fineste linnedvarer, som er fremstillet her. Fabrikken var fra 1787 til beg. af 1900-tallet kongelig hofleverandør. Se også Køng Museum.

Skriv en kommentar