Benyt vores kompetente medlemmer – om kvalitet i kirkerne og hvorledes man bedst opnår det.

Selskabet for Kirkelig Kunst har en medlemsskare på 21 personer med mange forskellige faglige kompetencer. Nogle af landets meget erfarne (med kirker) arkitekter, kunstnere, sølv- og guldsmede og tekstilkyndige er repræsenteret her. Og dertil kommer repræsentanter fra Nationalmuseet og Kirkeministeriet samt naturligvis flere fra folkekirken selv.

IMG_4287webx

Menighedsrådene kan trække på Selskabets medlemmers ekspertise, når de har spørgsmål, der vedrører kirkernes inventar, farvesætning, belysning eller akustik o.s.v. Det gælder restaurering og bevaring, men også når man står overfor nyerhvervelser. Målet er at finde gode løsninger og høj kvalitet, både hvad angår udseende og holdbarhed.

De smukke genstande fra tidligere perioder skal suppleres med det bedste, vi formår i vores tid. Som kgl. bygningsinspektør, arkitekt Niels Vium sagde ved et af Selskabets årsmøder: Sammensætningen af nyt og gammelt er vigtigt i kirkerne. Det er vigtigt at fremme forståelsen for sammensætning af kvalitet på tværs af tid… Det er lagene, der er det sjove ved kirkerne.”

På siden “Rådgivning” gives et eksempel på processen fra Selskabet kommer på konsulentbesøg over valg af kunstner til det færdige resultat kan ses i kirkerummet. Ofte strækker processen sig over et par år – men hvad er det i vore kirkers tidsperspektiv! Blot vi gør alt, hvad vi kan, for at tage vare på vores kirkerum og bibringe disse det ypperste fra vores tid.  Og husk også, at høj kunstnerisk og håndværksmæssig kvalitet holder i længden og er derfor ikke en dyr løsning.

Se listen over bestyrelsen her og øvrige medlemmer her.

Konsulentbesøg

Selskabet kommer på mange konsulentbesøg. Alle kirker i landet kan få besøg af to af selskabets medarbejdere for at få en snak om de tiltag, som man står overfor. Det er gratis for kirken, bortset fra transportudgifterne.

I Asperup Kirke skal man til at tænke på et nyt kortæppe, da det gamle er ved at være slidt op. Først drøftes en reparation, men efter et nærmere eftersyn mener Lizzi Damgaard, at tæppet er for nedslidt.

IMG_2047webMan overvejede så at rekonstruere det gamle mønster, men vi anbefalede at man også undersøger muligheden for at få tegnet et helt nyt tæppe, som et udsagn fra vores egen tid. I den efterfølgende rapport om konsulentbesøget foreslog Selskabet tre kunstnere, som udvalget kunne se nærmere på og have med i overvejelserne.

Tikøb web2I Tikøb Kirke var det gamle messingdåbsfad blevet for slidt til at blive repareret mere. Vi kom på konsulentbesøg for at tale om processen med at finde en kunstner, der vil kunne skabe et nyt fad til den gamle døbefont. Det anbefaledes, at man også overvejede andre materialer end messing og tog med i betragtning, at man kunne få udført et mindre fad og lægge det i et understøttende stativ, som det ses i flere gamle kirker. I de første faser af et projekt, bør man overveje en mangfoldighed af idéer.

I Ryde Kirke ønskede man selv at sy en ny, hvid messehagel. IMG_2151web

Mulighederne for et sy-selv-projekt drøftedes med det nedsatte udvalg, og Selskabet skrev efterfølgende en rapport, hvor hele projektet fra valg af kunstner til iværksættelse af syningen blev beskrevet. Selskabet står gerne bi med råd, materialer og iværksættelse i hele processen.

I Tarm kirke blev messehaglerne gennemgået for at se, hvilke muligheder, der var for reparation, og hvilke der var nedslidte og tjenlige til at blive udskiftet med nye. IMG_2248webDer var ønske om – og kræfter til – at sy en eller flere messehagler,, og vi anbefalede tre kunstnere i den efterfølgende rapport, som ville kunne udføre et kunstnerisk forsvarligt oplæg til et sy-selv projekt. Når der skal broderes i mange timer på et projekt, er det meget vigtigt, at tegningen til haglen er i orden, så det færdige resultat er liturgisk sammenhængende og fungerer i kirkerummet.

Konsulentbesøg kan handle om mange forskellige ting. Vi kommer gerne og giver råd og vejledning, når man står over for anskaffelse af nyt, eller ændringer i kirkens inventar og udseende. Når der er tale om billedkunst, anbefaler vi, at man henvender sig til Akademiraadets Udvalg for Kirkekunst, for at få rådgivning til valg af kunstner.

 

Aktivitet på systuen

På Selskabet for Kirkelig Kunsts systue er der travlhed efter sommerferien. Her ses øjebliksbilleder af håndværkerne ved arbejdet: Ane Løser broderer med uld på uld til en hagel, tegnet af Rikke Salto.Ane_Islev_web

Lizzi_bøjle_web

Lizzi Damgaard syer betræk på en bøjle, der er er tilpasset en messehagel. Betrækket sikrer, at haglen hænger glat, og holder sig lige langs skuldersømmen.

Sophie_alba_web2Sophie Bramsen syer en alba, der er klippet efter præstens mål. Her rynkes ærmerne før de syes på skuldersømmen.

Årsmøde 2015

Selskabet for Kirkelig Kunst havde indkaldt medlemmerne til årsmøde en 24. april. årsmødedeltagerne 2015Denne gang var mødet henlagt til Sydfyn. Vi begyndte dagen i Gudme kirkes sognehus, hvor Lisbeth Gasparski viste billeder og berettede om Selskabets konsulentbesøg siden sidst. Lizzi Damgaard fortalte om, hvad der var passeret igennem systuen i det forløbne år. Efter frokost gik forsamlingen over og så Gudme Kirke.

Bryllupstæppet Gudme kirkes kalkmalerier studeres

Brudetæppet, som blev broderet af kvinder i sognet i  2013, hænger nu i våbenhuset, når det ikke er i brug. Arkitekt Steffen Pedersen fortalte om restaureringen og museumsinspektør Sissel F. Plathe kunne fortælle om kirkens kalkmalerier. Om eftermiddagen gik turen til Øster Skerninge Kirke, der er særlig ved, i sit indre, at være blevet kalket blå – en farve, som kirkerummet fik i slutningen af 1800-tallet, og som blev rekonstrueret ved kirkens restaurering 2002-2003.

Øster Skernige Kirkes blå indre

Graver Henrik Torpegaard Hansen fortalte levende om kirken og de valg, der var blevet taget, suppleret af Steffen Pedersen, der havde overtaget restaureringen efter arkitekt Allan Havsteen-Mikkelsen. Dagen sluttede med en kop kaffe i solen foran kirken.

Islev kirkes messehagel

Til Islev kirke har tekstildesigner Rikke Salto tegnet en ny, grøn messehagel med asymmetrisk udsmykning. Præsten står i denne kirke bagved alteret med front mod kirkerummet og derfor er udsmykningen primært placeret højt oppe og på forsiden af haglen.IMG_5891-2web Læs mere …

Messehagelprojekt

Messehaglens form og udtryk har forandret sig over tid. Især de sidste halve århundrede er der sket meget…..Helle Frøsig: Flettet kappe-hagel Læs mere …

Ny violet messehagel til Jægersborg kirke

Palmesøndag blev Jægersborg Kirkes nye violette messehagel taget i brug. Den er tegnet og trykt af Lisbet Friis, der også har skabt kirkens grønne og gyldne hagel.

IMG_5509web Læs mere …

Sidste sting

I februar 2011 påbegyndte en lille gruppe sognebørn i Vejerslev på Mors broderiet af et kopi af kirkens kortæppe. 2000 timers arbejde senere er tæppet færdigt efter det har været en tur omkring Selskabet for Kirkelig Kunst for at blive spændt op og sammensyet… Også i Skagen tog de flittige damer de allersidste sting…07Sidste tilretning 1x Læs mere …

Charlotte Schrøders udstilling

Fra tid til anden beder vi en kunstner eller kunsthåndværker om at udstille i vores mødelokale, så folk med ærinde i Selskabet kan fornøje sig over at se værker på tæt hold. Billedvæveren Charlotte Schrøder udstillede sine skitser til messehagler til Skanderborg Slotskirke…

messehagel-skitser Læs mere …

Landsforeningen for Menighedsråds årsmøde på Nyborg Strand 2013

Under årsmødet modtog Selskabet for Kirkelig Kunst de resterende midler fra Landsforeningens Udsmykningsfond, der nu er nedlagt. Midlerne vil vi benytte, som det oprindelige formål med dem var: at udsmykke kirkerne på den til enhver tid bedste og smukkeste måde… Læs mere …