Konsulentbesøg i kirken

Selskabet for Kirkelig Kunst har til formål at rådgive menighedsrådene i de danske kirker om indkøb af inventar. Vi tilbyder gratis konsulentbesøg i hele landet (dog skal transportudgifter betales). Et konsulentbesøg indebærer et besøg i kirken af Selskabets kunstneriske leder, Lisbeth Gasparski, brodøse Lizzi Damgaard og evt. daglig leder Banja Rathnov. Også andre faglige medlemmer af Selskabet kan deltage, hvis sagen kræver det. Kirkens forhold bliver diskuteret sammen med menighedsrådet og andre relevante deltagere. De aktuelle spørgsmål vedrørende kirkeinventaret bliver drøftet, og kort efter besøget sender vi en rapport med opridsning af de diskuterede emner, forslag til nye tiltag og eventuelt forslag til kunstnere, der skønnes interessante at henvende sig til i forbindelse med nytegning af genstande, farvesætning osv.

Nedenfor ses et eksempel på et forløb med konsulentbesøg og efterfølgende tiltag. Afslutningsvis kan man se en liste over, hvad Selskabet blandt andet rådgiver om.

Rådgivningsforløb i Skt. Markus kirke, Aalborg

I foråret 2005 besluttede menighedsrådet ved Skt. Markus kirke i Aalborg at indkøbe en ny hvid fest-messehagel. Man valgte at tage imod Selskabet for Kirkelig Kunsts tilbud om et gratis konsulentbesøg, for dels at se på selve kirkerummet, hvor haglen fremover skulle bruges, dels at få råd vedrørende kunstner til at tegne haglen. Ved besøget blev flere detaljer i kirken drøftet med henblik på at skabe en helhedsløsning, hvor hagel og kirkerum gensidigt kunne understøtte hinanden.

Interiør i kirken før ændringer

Alterpartiet i Skt Markus kirke består af flere skulpturer af Bertel Thorvaldsen. Bemærk klædet bag de centrale figurer.

Ved gennemgangen i den relativt mørke kirke blev det besluttet at fjerne tæppet bag figurerne på alteret. Dette ville lysne kirken og give en roligere baggrund for figurerne og dermed for messehaglerne.

Det blev endvidere foreslået at lade dåbsudstyret i tin pudse blanke for dermed at fange lyset. Det er således ikke kun nyanskaffelser eller dyre restaureringer, et konsulentbesøg medfører – ofte kan man opnå meget ved enkle greb.

Tekstilkunstner Rikke Ladegaard blev valgt til at udforme den nye messehagel. Rikke foreslog en smal lys hagel med et kors  broderet med franske knuder.

Fisk i stimer broderet med franske knuder  

Messehaglens kors er et grafisk forenklet billede af stime fisk

Den nye festhagel i brug. Bemærk at klædet bag figurerne er fjernet.

 

Her ses haglen foran alterpartiet, efter at tæppet bag figurerne er fjernet.