Præsentation af Selskabet for Kirkelig Kunst

Det er Selskabet for Kirkelig Kunsts formål at ”udvikle og orientere om god kirkelig kunst.” Siden oprettelsen i 1927 har det været hensigten at vejlede de ansvarlige for kirkernes udsmykning således, at kirkerne bliver udstyret med inventar af den til enhver tid højeste kunstneriske og håndværksmæssige kvalitet. Initiativtagerne i 1927 var blandt andre maleren Joakim Skovgaard, billedhuggeren Einar Utzon-Frank og arkitekterne Kaare Klint, Harald Lønborg-Jensen og Anton Rosen.

De danske kirkers bygninger og inventar udgør en stor og levende del af vor kulturarv. Til enhver tid er der til vore kirker blevet anskaffet det ypperste inden for kunst og håndværk. Denne arv forpligter, når noget skal udskiftes eller der skal suppleres med nyt inventar i kirkerne. Selskabet for Kirkelig Kunst kan i forlængelse heraf tilbyde menighedsrådene vejledning til at finde dygtige kunstnere og håndværkere, der formår at tilgodese de æstetiske såvel som de funktionelle krav.

Selskabets væsentligste opgave er at rådgive menighedsråd, som ønsker at vedligeholde, ændre eller anskaffe nyt inventar og udstyr til kirken. Selskabets daglige leder, Banja Rathnov, tager, sammen med den kunstneriske rådgiver, Lisbeth Gasparski og brodøse Lizzi Damgaard eller andre kvalificerede personer fra Selskabet, på konsulentbesøg til kirker i hele landet. Her kan de aktuelle problemstillinger vedrørende kirkens udstyr, inventar og funktion diskuteres, hvorefter Selskabet udarbejder en rapport med forslag til mulige forbedringer.

Selskabet følger løbende den kunstneriske og æstetiske udvikling. For bedst at kunne anbefale kunstnere og designere til at løse opgaver i kirkeligt regi iværksætter Selskabet tillige projekter, hvor nye modeller til kirkeinventar udvikles. Denne kontakt til det kunstneriske miljø gør det muligt at anbefale samarbejde mellem kunstnere og menighedsråd for at udarbejde løsninger specifikt til den enkelte kirke.

Til selskabet er der knyttet en særdeles kompetent medlemsskare bestående af bl.a. kunsthåndværkere, arkitekter, designere, jurister, teologer og museumsinspektører (se listen her). Selskabet kan trække på medlemmerne, når der opstår spørgsmål, der kræver en særlig ekspertise.

Ifølge traditionen er Selskabets daglige leder uddannet brodøse. I dag er det så en kunsthistoriker men Lizzi Damgaard og hendes brodøser kan udføre de mest komplicerede broderier på baggrund af forskellige kunstneres oplæg. Nye tekstiler søges udviklet i en frugtbar udveksling mellem menighedsråd, kunstner og brodøse. Der er derudover opbygget en mangeårig erfaring i istandsættelse, vask og vedligeholdelse af vore kirkers gamle og nye, kostbare tekstiler.

Sissel F. Plathe
tidl. formand, museumsinspektør, Nationalmuseet.