Kortæpper

Trænger kirken til at få nyt kortæppe, findes der flere muligheder. Vi kommer gerne på konsulentbesøg og drøfter det med menighedsrådet på stedet. Det kan være, at der er et smukt trægulv under det gamle tæppe, som måske kunne komme frem, eller måske skal der findes en dygtig væver til at udføre et nyt tæppe, der passer i farve og form til altertavlen og korets øvrige inventar.

Men det er også en mulighed at iværksætte et broderiprojekt i sognet. Selskabet for Kirkelig Kunst kan hjælpe med at finde en kunstner til at tegne forlægget til et korsstingsbroderet tæppe og assistere denne kunstner undervejs for at sikre, at tegningen bliver egnet til at omsætte til et korsstingsmønster.

Mange kortæpper er traditionelt blevet broderet “af sognets damer” i korsting på stramaj. I dag behøver det ikke kun være kvinderne, der deltager. Alle kan være med. Det kræver ikke forkundskaber – kun lyst og omhu. Det kan opstå gode samtaler over syrammerne, når man mødes, så et tæppeprojekt kan blive til stor glæde for deltagerne og engagere en større kreds af lokalsamfundet.

Selskabet for Kirkelig Kunst hjælper gerne med at finde egnede materialer, indfarve uld i den rigtige kvalitet, fremstille mønstret (udpatronere), udlåne syrammer og sætte deltagerne igang med broderiet. Når tæppebanerne er syet færdig, hjælper vi med at spænde dem op og sy dem sammen, så tæppet afslutningsvist kan lægges på af en tæppemand. Herunder kan I læse et par eksempler på forløb:

Nyt kortæppe i Anna Kirke

Anna Kirke havde for år tilbage syet dette kortæppe, der nu fremstod falmet og nedslidt. Et nyt alter havde også efterladt en tydelig “reparation”:

Anna Kirkes gamle kortæppeSelskabet kom på konsulentbesøg for at drøfte mulighederne for at få udført et nyt tæppe til kirken. I den efterfølgende rapport skrev vi om, hvad et sy-selv-projekt indebærer, og der blev foreslået tre kunstnere, som menighedsrådet kunne se nærmere på. Valget faldt på tekstilkunstner Inge Lindqvist, der tegnede forslaget, Lysvæld bagved lysvæld. Formsprog og farver er tilpasset kirkens arkitektoniske udtryk:

cd7c7d5e52web

Selskabet stod derefter for at fremstille broderiforlægget i sam-arbejde med kunstneren, og vi leverede de nødvendige materialer og redskaber. Tæppet er broderet i korssting med uldgarn på kraftigt tæppestramaj. Inge Lindqvist indfarvede garnet i de rigtige nuancer.

Til en introduktionsaften mødte mange interesserede op og syholdet blev grundigt instrueret i arbejdet ved syrammerne før de gik i gang:IMG_5429web

Der broderes med en hånd over sytøjet og en under. Nogle af nuancerne opnås ved at sy med en blå farve i bunden og en lysere henover – på denne måde opnås et spil i farverne.

IMG_7246xweb

Alt er broderet af frivillige ved Anna Kirke. Bagsiden behøver ikke være pæn, men endehæftningerne skal være jævne, så tæppet slides ensartet over hele fladen.

img_7271webEfter at broderiet er færdigt er tæppet spændt ud og banerne syet sammen på Selskabets systue. Her ser syholdet tæppet i sin helhed for første gang. Tæppet skal nu monteres af en professionel tæppemand i kirken.20160803_111952

Se også et andet eksempel på et broderiprojekt, kortæppe til Skagen Kirke, her. Og se den lille film En tråd i fællesskabet, der blev produceret af Safran Film, 2013, om kortæppe-projektet i Skagen Kirke.