Artikler tagget ‘Selskabet for Kirkelig Kunst’

Nyt alter til Skagen Kirke

I 2011 var vi på konsulentbesøg i Skagen Kirke for at finde en kunstner til at tegne et kortæppe til erstatning af det gamle, meget slidte tæppe. Det gamle tæppe, der havde et kraftfuldt mønster, var tegnet til kirken af Thorvald Bindesbøll i 1909-10. Vi anbefalede, at genskabe det gamle tæppe i stedet for at få tegnet et nyt. Men samtidigt pegede vi på, at det eksisterende alterbord fremstod uheldigt disharmonisk i forhold til resten af kirkens interiør. Efter at have afsluttet det store tæppeprojekt, tog man opgaven med alterbordet op, og vi anbefalede nu tre kunstnere til at tegne et nyt alter. I sommeren 2020 kunne man så tage det nye alter i brug, tegnet af billedkunster Malene Bach. Fotos af Helene Høyer Mikkelsen.

Opgaven var at skabe et alter, der både gav et selvstændigt, nutidigt udtryk og samtidigt var stedsspecifikt ved at forholde sig til Bindesbølls kraftfulde elementer i kirken. Resultatet har Arne Ehrenreich skrevet om i en artikel, som kan læses her. Gå endelig ind i kirken næste gang I er i Skagen!

Benyt vores kompetente medlemmer – om kvalitet i kirkerne og hvorledes man bedst opnår det.

Selskabet for Kirkelig Kunst har en medlemsskare på 21 personer med mange forskellige faglige kompetencer. Nogle af landets meget erfarne (med kirker) arkitekter, kunstnere, sølv- og guldsmede og tekstilkyndige er repræsenteret her. Og dertil kommer repræsentanter fra Nationalmuseet og Kirkeministeriet samt naturligvis flere fra folkekirken selv.

IMG_4287webx

Menighedsrådene kan trække på Selskabets medlemmers ekspertise, når de har spørgsmål, der vedrører kirkernes inventar, farvesætning, belysning eller akustik o.s.v. Det gælder restaurering og bevaring, men også når man står overfor nyerhvervelser. Målet er at finde gode løsninger og høj kvalitet, både hvad angår udseende og holdbarhed.

De smukke genstande fra tidligere perioder skal suppleres med det bedste, vi formår i vores tid. Som kgl. bygningsinspektør, arkitekt Niels Vium sagde ved et af Selskabets årsmøder: Sammensætningen af nyt og gammelt er vigtigt i kirkerne. Det er vigtigt at fremme forståelsen for sammensætning af kvalitet på tværs af tid… Det er lagene, der er det sjove ved kirkerne.”

På siden “Rådgivning” gives et eksempel på processen fra Selskabet kommer på konsulentbesøg over valg af kunstner til det færdige resultat kan ses i kirkerummet. Ofte strækker processen sig over et par år – men hvad er det i vore kirkers tidsperspektiv! Blot vi gør alt, hvad vi kan, for at tage vare på vores kirkerum og bibringe disse det ypperste fra vores tid.  Og husk også, at høj kunstnerisk og håndværksmæssig kvalitet holder i længden og er derfor ikke en dyr løsning.

Se listen over bestyrelsen her og øvrige medlemmer her.

Messehagelprojekt

Messehaglens form og udtryk har forandret sig over tid. Især de sidste halve århundrede er der sket meget…..Helle Frøsig: Flettet kappe-hagel Læs mere …

Ny udsmykning i Husumvold Kirke

Glaskunstneren Maria Sparre-Petersen har skabt en ny udsmykning i Husumvold Kirke. I 2008 anbefalede Selskabet menighedsrådet at kontakte Maria med henblik på at fremstille en ny altervase. Processen udviklede sig dog henimod et helt andet projekt – så i dag kan man glæde sig over lysets spil i Regnen skabt af de tusindvis af perler, der hænger ned fra loftet i en korsform.

   

Årsmøde 2010

Dette årsmøde blev afholdt som en udflugt til Lolland-Falster. Efter møde med årsberetning og frokost i Bispegården i Nykøbing fortsatte medlemmerne til Maribo Domkirke, hvor man diskuterede konsulentbesøg i almindelighed og resultatet af rådgivningen i Maribo Domkirke i særdeleshed.

Læs mere …

Årsmøde 2009

Årsmødet i selskabet fandt sted i strålende sol den 29. april.

Ved årsmødet blev der taget afsked med Selskabets formand, biskop Holger Jepsen og og medlem af forretningsudvalget, arkitekt Karsten Rønnow, der begge fortsætter som medlemmer af selskabet. Se den nye bestyrelses sammensætning her.

På billedet ses bagerst fra venstre: Peter Villadsen, Karsten Rønnov, Charlotte Paludan, Kirsten Luunbjerg, Rasmus Paaske Larsen, Martin Nannestad.
Miderste række fra venstre: Lisbeth Gasparski, Steffen Brunés, Sissel F. Plathe, Gunilla Rønnow, Dorthe Hjorth, Camilla Nybye, Lizzi Damgaard, Mogens Møller og Holger Jepsen.
Foreste række fra venstre: Anne Nielsen, Berthe Forchhammer, Margrethe Wind, Anette Harboe Flensburg og Else Marie Bukdahl.

Selskabets medlemmer var inviteret til at se skitseprojekterne og arkitekt Morten Lund holdt et interessant foredrag med titlen “Kødets”.

Dronning Margrethe tegner messehagel

Palmesøndag den 16. marts blev en ny messehagel taget i brug i Sct. Marie kirke i Sønderborg. Haglen, der er en gylden festhagel, er tegnet af Hendes Majestæt Dronning Margrethe II og udført af Selskabet for Kirkelig Kunst. Jyllandsposten fangede de store smil på festdagen.

Dronning Margrethe og Lizzi Damgaard ved Sct. Marie kirkes nye hagel

Læs mere …

Ny hjemmeside

I de sidste par måneder har vi arbejdet på at opdatere strukturen og designet på Selskabet for Kirkelig Kunsts hjemmeside. Nu kan I nyde resultatet og læse mere om os her:

  • [Om Selskabet->]
  • [Rådgivning->]
  • [Værkstedet->]
  • [Butik->]
  • [Kontakt->]