Messehagler – håndtering, vedligeholdelse og opbevaring

Messehaglen er en liturgisk dragt, der kun skal benyttes foran alteret. Ikke til andre formål. Haglerne kan ikke tåle, at præsten sidder i dem. Derudover er det en god idé at benytte hvide bomulds-handsker, når man rører ved haglen. Selvom man har rene hænder, vil syren fra hænderne gå i forbindelse med tekstilfibrene og svække disse. Hver gang haglen skal lukkes på skulderen slides dette sted, men det hjælper på holdbarheden, hvis der ikke samtidigt tilføres syre fra hænderne. [Hvide handsker->opbevaring] kan købes i Selskabet.

Når messehaglen skal renses eller vaskes, bør man være opmærksom på, at vinpletter aldrig går af i rens! Renser man en hagel med vinpletter, vil pletterne blot sætte sig endnu bedre fast! De skal vaskes af. Om haglen kan tåle at blive vasket afhænger af det materiale, den er fremstillet af. Ofte må dekorationer i form af bånd eller broderier afmonteres først og genmonteres efter vask, fordi de er for sarte eller deres farve risikerer at smitte af på det omgivende. Efter vask eller rens kan det ske, at foerstoffet krymper anderledes end yderstoffet, således at det må rettes til, for at haglen kommer til at hænge pænt igen. Det er altid muligt at henvende sig til Selskabet for Kirkelig Kunst for råd og vejledning. Ofte vil en afgørelse dog kræve, at vi ser haglen først.

De messehagler, der er i brug i kirken, bør hænge på en bøjle, der er tilpasset i størrelsen til haglens bredde og skulderhældning. Haglen bør overtrækkes med en dragtpose, for ikke at blive støvet eller udsat for berøring. Selskabet fremstiller [bøjler->opbevaring] og syer [dragtposer->opbevaring] på mål.

Hænges messehaglerne i et skab, bør dette være bredt nok til at haglen hænger frit. Sørg for, at der ikke opbevares andre ting i skabet, som hindrer messe-haglerne i at hænge frit og uden at komme i berøring med andet. For at sikre, at skabet ikke er fugtigt, bør man sørge for luftgennemstrømning ved at bore huller forneden og for oven i skabet. Hullerne skal dækkes med insekt-net. Det anbefales at montere en varmepære i bunden af skabet, der beskyttes af et net, så hagler og dragtposer ikke støder på varmepæren – se eksempel herunder:

Ved længere tids opbevaring af gamle hagler anbefales det at anskaffe en syrefri museumsæske, der er så stor, at haglen kan ligge helt eller næsten fuldkomment udstrakt. Æsken foeres med syrefri silkepapir og der lægges syrefri silkepapir i alle folder. Æsken opbevares i et tørt, stabilt klima. Alle kirkens tekstiler har bedst af at blive opbevaret således.  [Syrefri æsker og silkepapir->opbevaring] kan købes i Selskabet. [Ring->kontakt] gerne herind, hvis der er tvivl om den rette behandling af messehaglerne.

Flere råd vedrørende opbevaring, se her: Opbevaring