Sidste sting

I februar 2011 påbegyndte en lille gruppe sognebørn i Vejerslev på Mors broderiet af et kopi af kirkens kortæppe. 2000 timers arbejde senere er tæppet færdigt efter det har været en tur omkring Selskabet for Kirkelig Kunst for at blive spændt op og sammensyet… Også i Skagen tog de flittige damer de allersidste sting…07Sidste tilretning 1x Her ligger Vejerslev Kirkes kortæppe i sin fulde udstrækning inden det blev sendt tilbage til kirken.

Vejerslev kortæppe sammensyet

Den 12. april,2013, var de mange aktive i Skagen næsten færdige med at brodere en kopi af kortæppet i Skagen Kirke, tegnet af billedhugger Thorvald Bindesbøll.

For at få en værdig afslutning på et eventyrligt forløb havde man reserveret nogle få sting til Dronning Margrethe, som man håbede, at Dronningen ville sy den 2. september,2013, da hun var i Skagen Kirke til byens 600 års købstadsjubilæum. Som det fremgår af billederne lykkedes det til stor glæde for alle parter.

Dronning Margrethe præsenteres for det store arbejdeArne Ehrenreich (til højre), der har været med-initiativtager og tovholder på projektet lige fra starten, præsenterer det store arbejde for Dronningen

Dronningen syer de sidste sting

Dronningen syer de sidste sting og 1. søndag i advent, 2013, kunne man tage det færdige tæppe i øjesyn:

Foto: Arne Ehrenreich

Skriv en kommentar