Landsforeningen af Menighedsråds årsmøde 2012, Nyborg Strand

Igen i år var Selskabet for Kirkelig Kunst repræsenteret med en stand på udstillingen ved Landsforeningen af Menighedsråds årsmøde på Hotel Nyborg Strand. Det er hver gang godt for os at møde menighedsrådsmedlemmer fra hele landet og høre om – og udveksle synspunkter på – de mange forskellige problematikker, som findes i kirkerne.

På standen viste vi to nyere hagler udført på Selskabets systue: Bringstrup Kirkes hvide messehagel, tegnet af Mette Langebæk, og Søllerød Kirkes grønne hagel, tegnet og trykt af Lisbet Friis. Haglerne fik mange beundrende blikke og  kommentarer med på vejen og det var fristende – men forbudt! – at røre uden hvide handsker.

Vi fik mange forespørgsler om et bredt spektrum af ting, som vi glæder os til at arbejde videre med i det kommende år.

 

 

Skriv en kommentar