Årsmøde 2012

Selskabets årlige møde for medlemmer blev beriget af foredrag om bispekåbernes betydning og om kirkerenoveringer.

Deltagerne i årsmødet er i bageste række  fra venstre: Peter Villadsen, Lizzi Damgaard, Martin Nannestad, Rasmus Paaske Larsen, Ebbe Marxen, Anne Nielsen, Lisbeth Gasparski og Ebbe Hjorth. Foreste række: Berthe Forchhammer, Vibeke Lindhardt, Sissel Plathe, Leif Arffmann, Else Marie Bukdahl, Karin Kryger og Flemming Andersen.

Efter bestyrelsens beretninger om årets gang holdt cand. pæd. og væver Vibeke Lindhardt foredraget: Bispekåber, pragt, dragt og magt – om de 14 nye bispekåber og deres tråde tilbage i tiden. Med udgangspunkt i arbejdet med Roskilde Stifts kåbe, som Vibeke selv var med til at udføre i slutningen af 80’erne, berettede hun om kåbernes kunstneriske og håndværksmæssige kvaliteter og om deres betydning ved kirkelige handlinger.

Fotograf Carsten Tybjerg

Arkitekt maa Ebbe Marxen, VMB Arkitekter, fortalte om mange af de kirkerenoveringer, som han har stået for.

Vrigsted Kirke. Fotografi: VMB Arkitekter.

Der blev diskuteret og udvekslet holdninger til kirkernes æstetik i almindelighed og i særdeleshed til bevaring, fornyelser og tilføjelser, som forandrer kirkernes udseende.

Det er en stor inspiration for os, der arbejder med kirkerne til daglig, at mødes og diskutere med vore medlemmer til årsmødet, så tak til en engageret flok!

 

Skriv en kommentar