Artikler tagget ‘Kirkeministeren’

Kirkeministeren på besøg

Den 21. april, 2008, havde vi besøg af Kirkeminister Birthe Rønn Hornbech. Sammen med selskabets formand biskop Holger Jepsen og forretningsudvalgsmedlem, afdelingschef i Kirkeministeriet Steffen Brunés viste Lizzi Damgaard rundt i huset og fortalte om Selskabets rådgivende funktion. Værkstedet og de igangværende arbejder blev fremvist. Kirkeministeren udviste stor interesse og opbakning bag formålet: at rådgive menighedsråd i spørgsmål om nyanskaffelser til kirkerne og dermed medvirke til højnelse af kvaliteten af de danske kirkers inventar.