Øvrige medlemmer

Leif Arffmann, Provst
Nina Billund, Stiftsfuldmægtig
Berthe Forchhammer, Væver
Sys Hindsbo, Billedkunstner, grafiker
Dorthe og Ebbe Hjorth, Guld- og sølvsmed
Kirstine Frank Jensen, Stiftsfuldmægtig
Holger Jepsen, Biskop
Ulla Kjær, Museumsinspektør på Nationalmuseet
Anne Hedeager Krag, Arkæolog og tekstilforsker
Karin Kryger, Kunsthistoriker, mag.art., Foreningen for Kirkegaardskultur
Ole Larsen, Arkitekt maa
Rasmus Paaske Larsen, cand.jur., chefkonsulent i Kirkeministeriet
Vibeke Lindhardt, Væver, cand.pæd.
Kirsten Luunbjerg, Bibliotekar
Ebbe Marxen, Arkitekt maa
Charlotte Paludan, Tidl. museumsinspektør ved Kunstindustrimuseet
Steffen Pedersen, Arkitekt maa
Rebecca Rudd, Provst
Gunilla Rønnow, Arkitekt maa
Karsten Rønnow, Arkitekt maa
Allan Scharff, Sølvsmed
Esper Silkjær, Sognepræst
Snorre Stephensen, Keramiker
Peter Villadsen, Arkitekt maa
Margrethe Wind, Stiftsfuldmægtig

Selskabets stiftere i 1927: