Øvrige medlemmer

Allan Scharff, Sølvsmed
Anne Hedeager Krag,
Arkæolog og tekstilforsker
Berthe Forchhammer,
Væver
Charlotte Paludan, Tidl. museumsinspektør ved Kunstindustrimuseet
Dorthe og Ebbe Hjorth, Guld- og sølvsmed
Esper Silkjær, Sognepræst
Roberto Fortuna, Fotograf på Nationalmuseet
Gunilla Rønnow, Arkitekt maa
Holger Jepsen, Biskop emeritus
Karin Kryger, Kunsthistoriker, mag.art., Foreningen for Kirkegaardskultur
Karsten Rønnow, Arkitekt maa
Kirsten Luunbjerg, Bibliotekar
Leif Arffmann, Provst
Margrethe Wind, jurist
Mette Viuf Larsen, arkitekt maa, VBM-arkitekter
Mia Rahbek Andersen, arkitekt maa, Linjen A/S
Nina Billund, Stiftsfuldmægtig
Ole Larsen, Arkitekt maa
Peter Villadsen, Arkitekt maa
Rasmus Paaske Larsen, cand.jur., chefkonsulent i Kirkeministeriet
Rebecca Rudd, Provst                                                                                  Roberto Fortuna, fotograf, Nationalmuseet                                          Snorre Stephensen, Keramiker
Steffen Pedersen, Arkitekt maa
Sys Hindsbo, Billedkunstner, grafiker
Susanne Ørum, konservatorassistent, Nationalmuseet
Trine Frydkjær Paulsen, specialkonsulent Lolland Falster Stift
Ulla Kjær, Museumsinspektør på Nationalmuseet
Vibeke Lindhardt, Væver, cand.pæd.

Selskabets stiftere i 1927: