Konsulentbesøg

Selskabet kommer på mange konsulentbesøg. Alle kirker i landet kan få besøg af to af selskabets medarbejdere for at få en snak om de tiltag, som man står overfor. Det er gratis for kirken, bortset fra transportudgifterne.

I Asperup Kirke skal man til at tænke på et nyt kortæppe, da det gamle er ved at være slidt op. Først drøftes en reparation, men efter et nærmere eftersyn mener Lizzi Damgaard, at tæppet er for nedslidt.

IMG_2047webMan overvejede så at rekonstruere det gamle mønster, men vi anbefalede at man også undersøger muligheden for at få tegnet et helt nyt tæppe, som et udsagn fra vores egen tid. I den efterfølgende rapport om konsulentbesøget foreslog Selskabet tre kunstnere, som udvalget kunne se nærmere på og have med i overvejelserne.

Tikøb web2I Tikøb Kirke var det gamle messingdåbsfad blevet for slidt til at blive repareret mere. Vi kom på konsulentbesøg for at tale om processen med at finde en kunstner, der vil kunne skabe et nyt fad til den gamle døbefont. Det anbefaledes, at man også overvejede andre materialer end messing og tog med i betragtning, at man kunne få udført et mindre fad og lægge det i et understøttende stativ, som det ses i flere gamle kirker. I de første faser af et projekt, bør man overveje en mangfoldighed af idéer.

I Ryde Kirke ønskede man selv at sy en ny, hvid messehagel. IMG_2151web

Mulighederne for et sy-selv-projekt drøftedes med det nedsatte udvalg, og Selskabet skrev efterfølgende en rapport, hvor hele projektet fra valg af kunstner til iværksættelse af syningen blev beskrevet. Selskabet står gerne bi med råd, materialer og iværksættelse i hele processen.

I Tarm kirke blev messehaglerne gennemgået for at se, hvilke muligheder, der var for reparation, og hvilke der var nedslidte og tjenlige til at blive udskiftet med nye. IMG_2248webDer var ønske om – og kræfter til – at sy en eller flere messehagler,, og vi anbefalede tre kunstnere i den efterfølgende rapport, som ville kunne udføre et kunstnerisk forsvarligt oplæg til et sy-selv projekt. Når der skal broderes i mange timer på et projekt, er det meget vigtigt, at tegningen til haglen er i orden, så det færdige resultat er liturgisk sammenhængende og fungerer i kirkerummet.

Konsulentbesøg kan handle om mange forskellige ting. Vi kommer gerne og giver råd og vejledning, når man står over for anskaffelse af nyt, eller ændringer i kirkens inventar og udseende. Når der er tale om billedkunst, anbefaler vi, at man henvender sig til Akademiraadets Udvalg for Kirkekunst, for at få rådgivning til valg af kunstner.

 

Skriv en kommentar